GREENCHAIN, IZUZETNE PREDNOSTI TEHNOLOGIJE LANČANIH PODATAKA (BLOIKCHAIN) U FUNCIJI CIRKULARNE EKMONOMIJE

Samo uz upotrebu mobilnih telefona, na jednostavan i efikasan način, unosom informacija o tokovima otpada u Greenchain dobija se nepromenljiva baza podataka iz koje se u svakom trenutku može, sa apsolutnom pouzdanošću, saznati poreklo otpada, njegov sastav, kvalitet, količine i vrste kao i tačan sled promene statusa i vlasništva tokom njegovog tretmana.

Precizno praćenje tokova otpada

GREENCHAIN obezbeđuje precizno praćenje tokova svih vrsta i količina otpada na transparentan, pouzdan i efikasan način uz puno korišćenje otpada kao visokokvalitetne sirovine

Nove poslovne mogućnosti

GREENCHAIN omogućava puni razvoj cirkularne ekonomije, poslovnog modela Industrije 4.0 sa uvođenjem novih tehnologija uz povećanje efikasnosti i otvaranje novih radnih mesta
Zaštita životne sredine

GREENCHAIN pomaže da se otpad efikasno koristi kao dragocena sirovina čime se sprečava nekontrolisano zagađenje i pritisak na životnu sredinu a obezbeđuje se zdraviji život građana
Prekogranična saradnja

Uz pomoć GREENCHAINa moguće je vršiti transparentan prekogranični promet otpada i reciklata uz pouzdanu evidenciju uvoza i izvoza svih vrsta otpada i pratećih tehniologija, čime se otvara prostor za proširenje privredne saradnje

Istraživanje i Razvoj

GREENCHAIN pruža mogućnost praćenja primene i prilagođavanje propisa koji regulišu upravljanje otpadom kao i uvid u razvoj novih tehnologija cirkularne ekonomije uz jačanje javne svesti o potrebi korišćenja ovog novog poslovnog modela

Korišćenje otpada

GREENCHAIN je osnova za kreiranje uređenog tržišta otpada, proizvoda reciklažne industrije i usluga u oblasti cirkularne ekonomije sa ogromnim ekonomskim potencijalom

Digitalizacija

E-poslovanje, kompatibilnost sa drugim IT aplikacijama, deo koncepta smart cities, globalna povezanost

Uređeni sistem

GREENCHAIN obezbeđuje primenu sistemskog rešenja koje je doprinosi održivom ekonomskom razvoju sa značajno smanjenjenim mogućnostima zagađenja živote sredine i uz rešavanje pitanja opasnih otpada i uz pravičnu distribuciju prihoda i troškova.

Monetizacija

Plaćanje prilikom promene vlasnika otpada se vrši komercijalnim metodama ali se transfer na kripto plaćanja može izvršiti vrlo brzo, po potrebi…

 • Konsultanske usluge

  Konsultanske usluge

  WBCG Konsalting nudi prilagođena konsalting rešenja Vašoj kompaniji za kompleksne izazove sa kojima se susrećete iz oblasti zastite zivotn...

 • Lobiranje

  Lobiranje

  Lobiranje predstavlja veoma važan činilac efikasnog funkcionisanja celokupnog društveno političkog sistema jedne demokratske države.

 • Upravljanje projektima

  Upravljanje projektima

  Mislite da Vam treba pomoć pri upravljanju projektima u oblasti zastite životne sredine, infrastrukturne izgradnje ili obnovljivih izvora en...

Novosti

 • Najveća banka DNK podataka o svim živim bićima

  Najveća banka DNK podataka o svim živim bićima

  Univerzitet u Moskvi planira da do 2018. godine otvori najveću banku DNK podataka o svim životinjskim i biljnim vrs...

 • Meteorolozi se spremaju na najgore zbog promene klime

  Meteorolozi se spremaju na najgore zbog promene klime

  Više turbulencija u atmosferi, sve više ekstremeno hladnih, polarnih i vrelih talasa, džinovski talasi u okeanima ...

 • Na srpskim deponijama "leži" 250 miliona evra

  Na srpskim deponijama

  Godišnje se u Srbiji, prema pojedinim procenama, nakupi oko 54.000 tona opasnog otpada, a svega 2.500 tona odlaže s...

 • Mapa otpada koji pluta Tihim okeanom

  Mapa otpada koji pluta Tihim okeanom

  Naučnici i dobrovoljci koji mesec dana plove Tihim okeanom prikupljajući podatke o plastičnom smeću koje njime pl...

 • Klimatske promene i zagadjen vazduh najveće pretnje zdravlju

  Klimatske promene i zagadjen vazduh najveće pretnje zdravlju

  Klimatske promene i zagadjen vazduh dve su najveće opasnosti po javno zdravlje na području od Evrope do centralne A...

 • Budva će uskoro imati more bez otpadnih voda

  Budva će uskoro imati more bez otpadnih voda

  Crnogorska turistička prestonica, koja danas broji oko 20.000 stanovnika, počela je izgradnju jednog važnog sistem...

Ko smo mi

Uspešna kompanija koja ima vrhunski menadžment!

WBCG je kćerka firma preduzeća WBC i osnovana je kao specijalizovana konsultanstka kuća koja ima široku mrežu saradnika - vodećih, iskusnih stručnjaka i međunarodnih eksperata. WBCG pruža širok spektar usluga u oblasti zaštite životne sredine i prirodnih bogatstava, obnovljivih izvora energije, energetske bezbednosti i efikasnosti kao i pri uvodenju novih tehnologija i promociji čistije proizvodnje. Razvojna strategija našeg preduzeca je fleksibilna, prilagođena potrebama naših klijenata a u punoj saglasnosti sa njihovim obavezama očuvanja životne sredine.

WBCG raspolaže sa stručnim znanjem u oblasti tehnike, finansija, energetike i zaštite životne sredine, i pokazuje spremnost da se suoči sa izazovima u oblasti ekonomije i životne sredine. Projekte izrađuje, primenjuje i njima upravlja multidisciplinarni tim eksperata među kojima su hemijski inženjeri, elektro inženjeri, mašinski inženjeri, geolozi, hidro-geolozi, hemičari, tehnolozi, građevinski inženjeri, advokati, finansijski stručnjaci, ekonomisti, eksperti za razvoj lokalnih zajednica i informacioni tehnolozi kao i strucnjači u oblasti zaštite životne sredine i energetike. Upravo zahvaljujući njihovom timskom radu mogu se rešiti mnogi složeni problemi iz oblasti životne sredine a da ta rešenja budu u skladu sa evropskim i nacionalnim standardima.